Inschrijfformulier en Downloads

Opzegging of afmelding kan alleen schriftelijk of via dit formulier bij de ledenadministratie.
Afmelding kan 4x per jaar en dient te geschieden vóór 1 maart, vóór 1 juni, vóór 1 september, of vóór 1 december.

Wordt er niet op tijd afgemeld, dan wordt de contributie gewoon in rekening gebracht.
Er vindt geen restitutie plaats van contributiegelden

Dit formulier kan gebruikt worden voor het doorgeven van adres/telefoon, bankrekeningnummer of e-mail adres wijziging of afmelding.
Graag invullen wat van toepassing is.