In 1997 hebben de bestuursleden van alle gymnastiekverenigingen uit de gemeente Waalwijk hun handen ineen geslagen met onder andere als doel de accommodatie en trainingsmogelijkheden te verbeteren voor hun leden.
Uiteindelijk zijn de besturen hierin geslaagd. Op 9 juni 2005 is de turnhal in gebruik genomen. Een schitterende trainingsaccommodatie voor het turnen met permanent opgestelde toestellen. Dus geen verloren tijd meer met het opbouwen en opruimen van de toestellen.
Hoe zit het nou eigenlijk met de Stichting Turnsport Waalwijk Alianza.
De gemeente Waalwijk wilde één aanspreekpunt ten aanzien van de turnhal en zo is de Stichting ontstaan. Het belangrijkste doel van de stichting is dan ook het instandhouden van de turnhal, ten behoeve van de leden van de in de gemeente Waalwijk gevestigde Gymnastiekverenigingen.
Het beleid van de Stichting is er op gericht de leden van de vijf gymnastiekverenigingen uit de gemeente Waalwijk in de gelegenheid te stellen om “op niveau” het turnen te kunnen beoefenen.
Het continue blijven verbeteren en verder uitbouwen van het bestaande lesaanbod, versterken en verhogen van het kennisniveau van technisch kader. Dit alles onder verantwoorde ARBO omstandigheden.
Meerdere malen is er door de beleidsmakers van de gemeente Waalwijk geïnformeerd of het bestuur van de Stichting een consistent bestuur zou zijn. Want jaarlijks dient de huur door STW Alianza betaald te worden aan de gemeente. Inmiddels is overduidelijk dat de Stichting voldoet aan haar verplichtingen richting de gemeente.
Met het oprichten van Turnschool Alianza, per 1 januari 2010, is er meer duidelijkheid gekomen ten aanzien van de plaats van de turnleden.