Sponsoring

Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid.                                                     

Turnen is een gedisciplineerde sport. Turners en turnsters ontwikkelen zich al vanaf zeer jeugdige leeftijd. Een gedegen organisatie biedt bedrijven, die zich hiermee willen associëren, een goede naamsbekendheid voor nu en in de toekomst.

Sponsoring en het beleid van Alianza.

Het sponsorbeleid is er globaal op gericht om de contributie voor de turnleden op een aanvaardbaar peil te houden. Tevens dient dit de kwaliteit te waarborgen voor de technische leiding

Sponsor mogelijkheden:

 Naam vermelding meer dan waard.

Naambordjes, 18 x 5 cm, kunnen in de entree van de turnhal opgehangen worden. Voor € 25,00 wordt zorg gedragen voor de naamvermelding het gehele jaar. Bij vermelding van een bedrijfsnaam is 19% BTW verschuldigd.

Reclamebordsponsor.

In de turnhal is een mogelijkheid om aan de binnenmuur van de westzijde een reclamebord te bevestigen. Een bordsponsor dient zelf voor de aanschaf te zorgen.

Maximale afmetingen sponsorbord 250 cm breed en 80 cm hoog.
De kosten bedragen € 100,00 per jaar exclusief BTW.
Opzegging voor einde kalenderjaar anders jaarlijkse verlenging.
Rekening wordt jaarlijks toegestuurd.
De kosten van het laten maken van een sponsorbord is € 120,00 tot € 215,00 afhankelijk van kleurbedrukking.

Wedstrijdreclamebord STW Alianza.

Deze wedstrijdreclameborden worden geplaatst vóór de wedstrijdtafel. De wedstrijdtafel is tegenover de tribune.
De kosten voor een wedstrijdreclamebord, afmetingen 200 cm breed en 70 cm hoog, inclusief frame en doek, € 100,00 per jaar exclusief BTW.
De prijzen zijn gebaseerd op digitaal drukwerk van het doek, kleuren onbeperkt 1, 2, 3, 4 kleuren of full collar en bruikbaar beeldmateriaal. Meerprijs tekenwerk in overleg.

Wedstrijd sponsor.

De sponsor mag zijn naam vermelden aan een turnwedstrijd georganiseerd door Alianza. Gebruikelijk is dat de sponsor een T-shirt verstrekt aan de deelnemers en vrijwilligers.  Ook draagt de sponsor bij in de kosten van de turnwedstrijd. Eten en drinken jury en vrijwilligers en eventueel overnachten juryleden.
Afhankelijk van veel facetten, zullen de kosten tussen de 500 en 1000 Euro bedragen.

Turndemonstraties.

Tijdens bedrijfsactiviteiten zoals opening, personeelsfeest of anderzijds, kunnen turndemonstraties gegeven worden.
De vergoeding hiervoor is afhankelijk van benodigde turntoestellen en aantal turners en trainers maar is minimaal € 500,00

Frank van de Water 06-24981384  voorzitter@turnschool-alianza.nl